Uanset hvilken type af uddannelse og uddannelsesniveau der er tale om, er fravær blandt elever et problem. Ofte består problemet dog allermest i, at man ikke som uddannelsesinstitution evner at registrere fraværet. Når fraværet ikke registreres, bliver der også sjældent gjort noget aktivt for at minimere det fremadrettet. Når dette ikke sker, betyder det desværre også, at eleven ikke ændre kurs. Det kan dermed blive en glidebane, der gør, at elevens fravær blot stiger og stiger – og det kan i sidste ende have denne alvorlige konsekvens, at eleven har mistet vigtig viden og dermed ikke opnået de fornødne kompetencer, som uddannelsen ellers har til formål at give.

Vidste du, at du kan få et system, der effektivt registrerer fravær?

Med dette system får du effektive midler, der kan registrere fravær blandt eleverne. Det fungerer som et protokolsystem, der registrerer, hvem der er til stede, og hvem der ikke er. Læs mere her! Det kan minde om det, der ofte er i folkeskolen. Derudover skabes der det overblik, der er nødvendigt i forhold til at vise, hvor meget fravær den enkelte elev har. Når eleven registreres som fraværende, skal eleven give en begrundelse herfor. Når begrundelsen er givet, og den samlede procent af fravær er regnet ud, kan man analysere på elevens årsager til fravær. Det er netop her, at man som uddannelsessted kan hjælpe eleven til at komme tilbage på rette spor. Værktøjet skal derfor ses som en hjælpende hånd og som en pligt til at yde omsorg.

Når fraværet aktivt registreres på denne måde, kan man også hurtigere gribe ind – det kan blandt andet gøres ved at involvere forældre til den pågældende elev.

Protokolsystemet er yderst brugervenlig og nem for både yngre og ældre undervisere. Det betyder også, at der ikke tabes tid på at registrere fravær. Tiden i skolen skal nødigt spildes på tekniske udfordringer, der i stedet koster på den vigtige læring og viden til de fremmødte elever.

En effektiv hjælp til både børn og unge:

Det kan virke som en straf for børn og unge, når de irettesættes og familien involveres. Dog skal dette tvært imod ses som en reel bekymring. Har man for meget fravær i eksempelvis folkeskolen, kan det betyde at man får sværere ved at begå sig på øvrige uddannelsesinstitutioner. Det kan eksempelvis betyde, at man ikke evner at klare gymnasiet.

Det handler derfor om at tage hånd om børn og unge – og skabe inspiration til dem, således skolen bliver det bedste valg.