Der er mange god grunde til, hvorfor det er en god investering af din families tid, hvis der aktivt leges meget hjemme hos jer.

Dit barn lærer nemlig meget, af alle de specielle spilleregler, der er i det fælles samvær.

Leg hjælper dit børns udvikling

Hun eller han får her øvet sig på samarbejde på et højt plan, hvilket er af allerstørste betydning i samværet med andre.

I en undersøgelse ved Cambridge University fra 2021 har man været fokuseret på at dokumenterer børns sociale og fysiske sundhed i forhold til daglige aktiviteter.

Undersøgelsen viste at der var en sammenhæng mellem specielt to afgørende forhold. Den viste at det havde en real betydning for børn for deres sundhed, at der var søskende at lege med. Derudover viste det sig også at mængden af skærmtid også har betydning for børnenes trivsel, Idet børn med meget skærmtid, fik brugt deres krop i mindre grad. Helt konkret var det i gruppen af børn med overvægt, at man fandt gruppen der sad mest tid bag skærmen.

 

Leg udvikler sociale kompetencer

Der er nemlig en række af sociale spilleregler børn får trænet ved fælles leg. Hun lærer for eksempel at vente på tur, give plads til andre og samarbejde om en opgave. Men derudover er der utrolig meget at hente for at styrke hjernen gennem blandt andet kondition og motoriske færdigheder. Færdigheder som sammen med de mange andre faktorer er vigtige at få trænet på daglig basis.

Og det gælder for alle børn uanset udgangspunkt, at man som forældre er bevist om sin rolle på dette punkt. Også når det gælder børn med særlige behov i familien, kan de hjælpes, hvis man er bevist om at de får del i fællesskabet og de aktiviteter der foregår. Her handler det konkret om, at det barn med autisme, får støtte til at kommer med i legen.

 

Leg giver mere energi i hverdagen

Udover at alle børn faktisk bliver friskere af, at være sammen og styrket hjernen, giver det også godt på den faglige konto. Alle de input af informationer har nemlig stor faglig betydning for evnen til at finde nye interesser.

Man kan sige at ”Det er svært at vide hvad man interessere sig for, hvis man ikke ved, hvad der er at vælge imellem”. Så også på det område kan man hjælpe sine børn med at finde inspiration. Og børn er eminente til at påvirke hinanden. Du kan derfor roligt lade dem leg vildt vilde leg, finde brættet frem til mindre skak turnering, leger gemmeleg bag træerne i skoven eller sætter musik på og finde danseglæden frem. For alt tjener et større mål. Alle de mange aktiviteter dine børn deltager i, styrker dem dels sprogligt og matematisk, men overordnet deres generelle udvikling.