Børns udvikling fremmes på legepladser

Adskillige undersøgelser viser, at der er en klar forbindelse mellem leg og udvikling af hjernen, motoriske færdigheder og sociale evner. Legepladser har den gode kvalitet, at de giver børn optimale muligheder for at lege.

Al læring – følelsesmæssigt, socialt, motorisk og kognitivt – udvikles ved barnets leg. Leg er altså essentielt for børns evner til at udvikle sig optimalt. Legepladser er derfor oplagte rammer til sjov og motorisk udfordrende leg, der gavner al barnets læring, uanset om der er tale om en offentlig legeplads eller et legestativ hjemme i haven.

Har du lyst til at vide mere om, hvordan barnets leg har en positiv effekt i barnets læring? Så skal du læse videre i indlægget, hvor vi forklarer, hvordan leg har stort indflydelse på fire områder.

Legeplads

Billedemateriale venligst lånt af CADO A/S, der fokuserer på legepladser med stor legeværdi.

Leg og fri leg

Hvad er leg? Når man tænker over det, er leg et ret abstrakt begreb. Man kan forklare det ved, at leg er evnen til at have det sjovt. Det er altså en utrolig vigtig evne, der ligesom alle andre evner også kræver træning. Leg kan indbefatte mange ting og kan gøres på følgende måder:

  • Med kroppen: Fysisk udfoldelse som at løbe, hoppe og danse.
  • I hovedet: Fantasien er et legeredskab. Hvem har ikke haft et fantasidyr?
  • Med legeelementer: Det vil sige barnets legetøj eller andre objekter, der kan bruges i leg.
  • Med ord: Det kan være igennem vittigheder eller sang.

Nysgerrighed er legens drivkraft. Ofte starter en leg, fordi barnet nysgerrigt undersøger, hvordan en ting fungerer. Ved at undersøge og eksperimentere finder barnet på nye lege. I takt med at barnet bliver ældre øges kompleksiteten lidt for lidt i takt med, at barnet kan bygge ovenpå sine allerede eksisterende lege.

Ved fri leg uden en egentlig struktur eller “regelsæt” er det i høj grad her, fantasien og nysgerrigheden spiller en vigtig rolle. Legepladser giver i høj grad mulighed for fri leg. På legepladsen kan børn lege præcis, som de har lyst til og eksperimentere med de elementer, der er til stede.

Hjernens udvikling

Undersøgelser om hjernens udvikling viser, at den vigtigste tid for barnets udvikling er i de tidlige år. Barnets evne til at lege stimulerer hjernen og spiller en vigtig rolle i forhold til, at hjernen kan organisere, bygge og udvikle dens generelle evner. Leg fremmer hjernens evne til at arbejde med forskellige processer. Jo mere et barn leger, jo bedre bliver hjernen til at arbejde.

Man kan sammenligne hjernens udvikling med at gå på en sti. Denne sti bliver til en grusvej, derefter til en asfaltvej, en landevej og til sidst en motorvej. De børn som ikke får opfyldt hjernens behov for leg vil stadig have det basale, men vil aldrig helt komme ud på den mentale motorvej.

Motoriske færdigheder

I de tidlige år trænes en stor del af hjernens udvikling ved brug af kroppen igennem de motoriske færdigheder. Træning af barnets motorik er afgørende helt fra barnet er spæd, da den motoriske evne ligger bag mange af barnets andre evner. Forskning viser, at børn, hvis motoriske færdigheder ikke er tilstrækkeligt udviklet i 5-års alderen aldrig får evnerne helt udviklet.

I udviklingen af motorikken er især udendørs leg vigtig for børn. Her tilbyder legepladser et miljø, som fremmer netop dette. De sætter rammerne for et rum til udvikling af motorikken takket være forskellige legeelementer og -redskaber.

Udvikling af sprog, intelligens og sociale færdigheder

Leg er den primære drivkraft bag udviklingen af fantasi, intelligens og sprog. Legepladser maksimerer disse muligheder for at interagere i leg med andre børn. Det er denne interaktion, der træner børn i at udtrykke ideer, følelser og sprog. Den struktur, der er i leg, fremmer sociale færdigheder, og lærer barnet, at der findes både sociale og kulturelle regler.

Derfor er legepladser og bevaring af disse yderst vigtige, når man kigger på børns læring og udvikling igennem hele livet.

Naturlegepladsen i Amalieparken i Vallensbæk

Related Posts