Børns udvikling fremmes på legepladser

Legeplads

Billedemateriale venligst lånt af CADO A/S, der fokuserer på legepladser med stor legeværdi.

Legepladser bidrager til at børn får optimale muligheder for at lege. Adskillige undersøgelser påviser at der er en klar forbindelse mellem hjerneudvikling, motoriske færdigheder og sociale evner.

Al læring – følelsesmæssigt, socialt, motorisk og kognitivt – accelereres ved leg og legepladser, der fremmer forskellige former for leg, er essentielle for børns evner til at udvikle sig optimalt.

Herunder omtales 4 områder på hvilke legepladser og legeelementer fremmer barnets vækst:

1) Leg og fri leg

Hvad er leg? Leg er evnen til at have det sjovt, hvilket er en spontan aktivitet hos børn. Leg indbefatter mange ting. Det kan for eksempel gøres:

  • Med kroppen (løbe, hoppe, danse)
  • I hovedet (fantasien er et legeredskab)
  • Med legeelementer (legetøj)
  • Med ord (vittigheder, sang)

Nysgerrighed er legens drivkraft, og legens kompleksitet øges i takt med, at barnet bliver ældre.

Legepladser giver mulighed for fri leg. Ved fri leg forstås at legen er ustruktureret. På legepladsen kan børn lege præcis som de har lyst til. Ofte understøttet af de legeelementer, som forefindes på pladsen.

Fri leg tillader barnet  at udforske sine tendenser og giver ydermere mulighed for at lære fra andre og interagere med en bred vifte af aldersgrupper.

2) Hjernens udvikling

Undersøgelser om hjernens udvikling viser, at den vigtigste tid for barnets udvikling er i de tidlige år. Barnets evne til at lege stimulerer hjernen og spiller en nøglerolle i forhold til at hjernen kan organisere, bygge samt udvikling af hjernens generelle evner.

Det er meget vigtigt for barnet ofte at have mulighed for mange forskellige ting, der udfordrer de motoriske færdigheder.

Børn som ikke får mulighed for at interagere med andre i deres første 6 leveår vil – resten af livet – have nedsat hjernekapacitet.

I de tidlige år spejler barnets hjerne sig i legen og lærer derfra og leg fremmer hjernens evne til at arbejde med forskellige processer. Jo mere et barn leger, jo bedre bliver hjernen til at arbejde.

Det er som at gå på en sti. Snart bliver denne sti til en grusvej, derefter til en asfaltvej, en landevej og til sidst en motorvej. Det barn som ikke stimulerer disse synapser – f.eks. ved at sidde foran TV eller med en iPad hele dagen – vil stadig have synapserne, men det vil forblive på grusvejen og aldrig udvikle den til en motorvej.

3) Motoriske færdigheder

Forskning viser, at børn, hvis motoriske færdigheder ikke er tilstrækkeligt udviklet i 5-års alderen aldrig får evnerne helt udviklet. I udviklingen af motorikken er især udendørs leg vigtig for børn. Her tilbyder legepladser et miljø, som fremmer netop dette, da de giver et rum til udvikling af motorikken takket være legeelementer og -redskaber.

Her lærer barnet at række ud, gribe og slippe ting, hvilket er en videreudvikling fra de tidlige års løben, hoppen og dansen.

4) Udvikling af sprog, intelligens og sociale færdigheder

Leg er den primære drivkraft bag udvikling af fantasi, intelligens og sprog. Legepladser maksimerer disse muligheder for at interagere i leg med børn i samme alder. Det er denne interaktion, som gør børn i stand til at udtrykke ideer, følelser og sprog. Den struktur, der er i leg, fremmer sociale færdigheder, og lærer barnet, at der findes både sociale og kulturelle regler.

Sættes det meget simpelt op, så vil mangel på legepladser være delvis skyld i, at børn bliver mere passive. Derfor er legepladser vigtige.

Naturlegepladsen i Amalieparken i Vallensbæk

Related Posts